Forside

Vi lukker tidligt !

Onsdag den 29. marts 2017 vil Ejendomskontoret have åbent for personlige og telefoniske henvendelser 7:00-9:00 derefter er Ejendomskontoret lukket grundet Boligmesse. Deponeringspladsen vil være åben fra 7:00-15:00.

Ejendomskontoret informerer om lukkedage, samt afhentning af træbeskyttelse.

Du kan læse mere her

Til beboerne i Niverød IV
I henhold til mødeindkaldelse af 9. februar 2017 afholdes

ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE
TORSDAG DEN 9. MARTS 2017 KL. 19:00
I BEBOERHUSET ”LADEN”, MARIEHØJ 204

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for året 2017/18
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag
• Forslag 3.A: Ny køkkenrunde – se nedenfor
4. Eventuelt

Mødet afholdes i henhold til ”Forretningsorden for Niverød IV”, som blev ved-taget på Afdelingsmødet den 5. november 2015. Forretningsordenen kan ses på afdelingens hjemmeside www.4eren.dk

Det ”lille” budget er vedlagt, og det ”store” budget enten afhentes på Ejen-domskontoret eller ses på hjemmesiden.

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset hus-standens størrelse.

Beslutning træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de frem-mødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Forslag:

Beboermødet 9. marts 2017

Dagsordenens punkt 3. A

Forslag stillet af Dorthe Mandøe, Mariehøj 323

Jeg fremsætter forslag om en ny køkkenrunde.

Venlig hilsen,

Dorthe Mandøe
Mariehøj 323

Til beboerne i Niverød IV

RETTELSE til indkaldelsen af 9. februar 2017 til

ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE

TORSDAG DEN 9. marts 2017 KL. 19:00

I BEBOERHUSET ”LADEN”, MARIEHØJ 204

I henhold til vedtægterne har beboerne ret til at komme med forslag til mødet senest 14 dage inden afholdelse. Afdelingsbestyrelsen er blevet opmærksom på, at der er en fejl i indkaldelsen i forhold til ovenstående.

Sidste frist er

Torsdag den 23. februar 2017 Kl.19.00

og ikke som nævnt torsdag den 22. februar 2017.

Forslagene bedes fortsat enten afleveret i Ladens postkasse Mariehøj 204 eller sendt til afdelingsbestyrelsen på mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vi beklager fejlen.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Alle beboere i Niverød IV inviteres
til Fastelavnsfest med børn og børnebørn

Søndag den 26. februar 2017 kl. 11.00
I Laden (Sportshallen), Mariehøj 204

Læs hele inviationen her

fastelavn

Til beboerne i Niverød IV

I henhold til vedtægterne indkaldes der herved til

ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE

TORSDAG DEN 9. marts 2017 KL. 19:00

I BEBOERHUSET ”LADEN”, MARIEHØJ 204

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for året 2017/18

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag

4. Eventuelt

Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal disse afleveres skriftligt senest

Torsdag den 22. februar 2017 kl. 19:00

Forslagene kan lægges i afdelingskontorets postkasse ved indgangen til ”Laden”, Mariehøj 204 eller sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Budget, forslag og eventuelt andet materiale vil blive omdelt torsdag den 2. marts 2017.

Fra denne dato vil det også være muligt at afhente et eksemplar af det udvidede budget på ejendomskontoret. Budgettet vil ligeledes være at finde på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1701 snp

 4'eren
Næste nummer udkommer
15. april 2017

Kalender

Kommende beginvenheder i 4'eren

11. April 2017
- Spiseaften nr.19
18. Maj 2017
- Spiseaften nr.20
29. Juni 2017
- Spiseaften nr.21

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her

Lukkedage / Helligdage

Påske - 13. - 17. april
1. maj
St. Bededag 12. maj
Kr. Himmelfartsdag mv. 25. - 26. maj
Grundlovsdag / 2. pinsedag - 5. juni.