Historie

4'eren

Fredensborg Boligselskab

Niverød IV's historie

Niverød IV blev bygget i 1977, og de første flyttede ind i 1977-1978.

 

Læs mere af Nivå's historie her.

 

 

 

Skriv til bestyrelsen.

bestyrelsen@4eren.dk

4'eren

Ejendomskontoret:

 

Mariehøj 478

2990 Nivå

 

Tlf.: 4914 5079

Hverdage 07:00 - 09:00.

 

Mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk

 

 

 

Mariehøj's historie

 

Sådan blev Mariehøj til.

Fra middelalderen og frem:

 

Niverød omtales for første gang i 1370'erne som Nyweruth.

 

I 1682 bestod Niverød af fem gårde og to gadehuse.

I 1791 var antallet af gårde vokset til otte, der hver var takseret til lidt over seks tønder hartkorn. Gårdene lå omkring Byvejen.

 

I 1948 lå der tre gårde: Mariehøj (nedrevet), Niverødgård og "Morten Lars Gård", der senere

blev til Nivågårds Hospital.

Niverød er siden 1950'erne blevet udbygget med villakvarterer nord for Mariehøj,

ved Holtebakken og syd for Niverød på Solberggårds udstykkede marker.

Mariehøjs jorder er nu bebygget med gårdhavehuse (Niverød IV) mens rækkehuse er skudt op

nordøst for Holtebakken (Niverød III).

 

Niverødgården:

 

Grosserer Holger Hansen overtog i 1917 Niverødgaard (100 tdr. land) og tilkøbte nabogården Mariehøj. Der blev bygget nye avlsbygninger og den nuværende hovedbygning.

En lade med kornsiloer kom til 1952 efter en brand. I dag er hovedparten af jorden udstykket til beboelse. Niverødgårds hovedbygning er siden hen blevet anvendt til mange forskellige formål, herunder bibliotek (Nivå Bibliotek, der nu har til huse i Nivå Center), skole, fritidsklub, beskyttede boliger, pædagogisk-psykologisk rådgivning og jobcenter.

Ladebygningen anvendes i dag som forsamlingshus ("Laden") for bebyggelsen Mariehøj (Niverød IV).

 

I 1960'erne begyndte udbygningen for alvor med gårdhavehusene i Åtoften og Nivåvænge, villaer og parcelhuse i Niverød og senere de omfangsrige gårdhave-, villa-, rækkehus- og lejlighedsbyggerier nord for Nivåvej (Mariehøj, Holtebakken, Niverød III, Niveråd IV, Islandshøjparken m.v.).