Vis hensyn

4'eren

Fredensborg Boligselskab

Niverød IV's historie

Niverød IV blev bygget i 1977, og de første flyttede ind i 1977-1978.

 

Læs mere af Nivå's historie her.

 

 

 

Skriv til bestyrelsen.

bestyrelsen@4eren.dk

4'eren

Ejendomskontoret:

 

Mariehøj 478

2990 Nivå

 

Tlf.: 4914 5079

Hverdage 07:00 - 09:00.

 

Mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk

 

 

 

Vis hensyn

 

Vis hensyn på Mariehøjs fællesområder

Hundeefterladenskaber:

 

Hundeejere-/luftere opfordres til at samle hundes efterladenskaber op. Det er ulækkert for

medarbejdere og alle andre, der færdes på områderne. Det er ulækkert at rense græsslåmaskiner

eller andet materiel for disse efterladenskaber.

 

Affald / affaldkurv:

 

På området er opsat affaldskurve, som bedes benyttet i samme omfang som andre offentlige

affaldsforanstaltninger til f.eks. is-papir, æbleskrog osv. Det er naturligvis ikke tilladt at bruge kurvene

til affald, som normalt hører en almindelig husholdning til og ej heller til større affald, som desværre

indimellem ses.

 

Affald ved papir- og flaskecontainere:

 

Er naturligvis ikke acceptabelt og bedes medtaget.

Kan evt. afleveres på Ejendomskontorets udemærkede deponeringsplads.

 

Rabatter / stier i området:

 

Det er ikke tilladt at køre med større køretøj (bil, trailer eller lastbil) på Mariehøjs smalle stisystem.

Der bør også udvises hensyn i forbindelse med kørsel v/ P-pladser og andre steder.

Der er af og til tilbøjelighed til at "snuppe" hjørnet, hvilket går ud over kantsten med efterfølgende opretning.

 

Der er naturligvis til alle punkter fokus på, at også andre end Mariehøjs beboere færdes i

områderne...