Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger - som supplement til gældende Husorden, afdelingens hjemmeside samt Beboerbladet 4´eren. 

Vi håber alle vil respektere informationerne, da medarbejderne på Ejendomskontoret gør en stor indsats for optimal servicering, derfor kontorets faste telefon- og åbningstider. 

Dette for bl.a. at alle beboere ydes den samme gode service.

Området omkring Ejendomskontoret / deponeringspladsen holdes løbende i pæn og ryddelig stand. Hjælp os med at dette kan opretholdes, sæt ikke affald uden for åbningstiden og vær opmærksom på miljørigtig sortering / aflevering af affald til deponering.

Informationen erstatter tidl. udsendte skrivelser angående berørte emner.

Med venlig hilsen


Leder Beboerservice

 

Beboerservice

Ved henvendelse til Ejendomskontoret kan De få besvaret eventuelle spørgsmål ang. Deres lejemål, såfremt disse ikke fremgår af lejekontrakt, husorden mv.

Rekvirering af assistance til udbedring af skader sker ved henvendelse til Ejendomskontoret. 

Ud fra den specifikke henvendelse skønnes det, om udbedringen sker internt i afdelingen ved besøg af servicemedarbejder eller om der skal rekvireres ekstern håndværker.

Ejendomskontoret tilbyder, til akut opståede problemer, hjælp så hurtigt det kan planlægges, dog altid indenfor rimelig tid og samme dag.

Ved ikke akut opståede problemer arrangeres besøg af servicemedarbejder i samarbejde med Dem og i forhold til servicemedarbejderens planlægningsskema. 

Dette vil, så vidt muligt, altid ske indenfor rimelig tid og kan også - hvis ønskeligt - arrangeres således, at De kan aflevere nøgle på Ejendomskontoret (returneres efterfølgende i Deres postkasse) og derfor ikke behøver at være til stede.

Ved rekvirering af ekstern håndværker opgives Deres telefon nr. på rekvisitionen og De vil blive kontaktet af den aktuelle håndværker indenfor 48 timer. I den forbindelse træffer De personligt - med håndværkeren - aftale om dato og tidspunkt for udbedring af problemet.

Såfremt De IKKE bliver kontaktet indenfor 48 timer informeres Ejendomskontoret herom.

Lykkes det ikke håndværkeren at træffe Dem på oplyste telefon nr. indenfor 48 timer, vil De modtage en påmindelse om dette - pr. brev - med orientering om, at De selv skal kontakte pågældende håndværker  inden 3 dage. Såfremt denne henvendelse ikke finder sted, henlægges sagen og der må træffes ny aftale med Ejendomskontoret.

Rabat hos Flügger

Fredensborg Boligselskab har fået forhandlet nye og bedre priser hjem, ved at skifte leverandør til Flügger i Espergærde centeret.

Som tillæg til vores aftale, så har vi forhandlet en beboeraftale hjem til jer på hele 35% på maling, afdækning samt div værktøj. Du / i skal blot oplyse at du bor i Fredensborg Boligselskab, og oplyse kundenr.200 og yderligere fremvise gyldig legitimation, hvis dette bliver påkrævet af sælgeren.

Farvekoder kan afhentes på ejendomskonteret, hvis man blot ønsker en opshining af standardfarven.

Beboeraftalen gælder kun i:
Flügger Farver
Nørre Torv 5 – 7
3060 Espergærde
Tel: 4917 7767

Rensning af afløb

Som udgangspunkt er det i alle lejemål en god ide jævnligt at rense afløb i køkken for fedtaflejringer (et par kedler kogende vand) og badefaciliteter renses for hår- og shampoo-rester (her er et par kedler kogende vand efterfølgende også gavnlige).

Læs en guide her

Er det ikke tilstrækkeligt kontaktes Ejendomskontoret for udbedring, da et stoppet afløb naturligvis skal renses - og ind imellem kræver det en ekstra indsats.

Nøgler

Udlånte nøgler ifm. besøg af servicemedarbejder eller håndværker returneres altid. 

Ejendomskontoret må ikke – permanent - opbevare ekstranøgler til boligerne.

Udlån

Borehammer, højtrykspuler, trækvogn og elektrisk hæk klipper kan lånes efter forudgående aftale. Det lånte materiale returneres i samme og rengjorte stand:

Afhentning: Mandag til fredag kl. 08.00 til kl. 09.00

Aflevering: Mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 07.30

Dagrenovation 

Afhentes én gang ugentligt. 

Hvis behov for ekstra affaldsstativ bedes De henvende Dem på Ejendomskontoret for aftale om ekstra stativ. 

I den forbindelse skal De selv formidle kontakt til kommunen angående aftale om ”mer”-afhentning - naturligvis mod betaling for denne ydelse.

HUSK: 

Altid at placere husholdningsaffald i affaldsstativ til dagrenovation, da dette tiltrækker skadedyr – f.eks. rotter.

Emballageglas, flasker og papir til genanvendelse

Det kan afleveres i Deres lokalområde.

Medicinrester afleveres på apoteket. 

Kommunens deponeringsplads, Vandtårnsvej 2, Nivå har flg. åbningstid.

Alle ugens dage (inkl. helligdage) kl. 10.00 – kl. 18.00 

Lukket 24.-25. og 31. december og 1. januar.

Og modtager gratis:

 1.  Lysstofrør, sparepærer 
 2.  Imprægneret træ, keramik, stentøj
 3.  Glas, spejle
 4.  Fliser, sten, grus, jord og lign.
 5.  Trærødder, tykke grene og træstammer
 6.  Gipsplader, isoleringsmateriale
 7.  Dæk
 8.  Hvidevarer (vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, køle-/fryseskabe) afhentes ikke ved udskiftning er det op til den enkelte beboer enten at bede hvidevareleverandøren om at medtage det gamle – eller selv bringe det til den kommunale deponeringsplads.

Opmærksomheden henledes på at ovenstående affald IKKE modtages på Ejendomskontorets deponeringsplads. 

Skiltning om affaldssortering i korrekte båse/containere mv. forventes  RESPEKTERET:

 • Storskrald (brændbare møbler, gulvtæpper, madrasser mv.)
 • Småt brændbart (plast, flamingo, bøger, træ, folie, sammenfoldet alm. + plastbelagt pap, andre emner under 1 meter)
 • Jern / metal
 • Haveaffald (grønt haveaffald / gren afklip til kompostering (VIGTIGT: Tages ud af plast/papir sække, som kasseres i container til småt brændbart)
 • Elektronik (tv, radio, computer, strygejern, kaffemaskine, el-kedel o.lign.)
 • Farligt / kemisk affald  (olie- og kemikalier, maling, batterier, autobatterier mv.) 
 • Indkøbsvogne !!

Bortskaffelse af større emner (reoler, senge, store sammenrullede tæpper og lignende) kan efter forudgående aftale med Ejendomskontoret afhentes mandag. Besked kan evt. indtales på telefonsvarer udenfor kontorets åbningstid.

Husk trækvogn kan lånes på Ejendomskontoret

Affaldsafhentning 

Affaldshentning er en serviceydelse for primært de beboere, der ikke selv kan bringe affald til deponeringspladsen.  

Affaldet skal være korrekt sorteret i klar plast sæk (småt brændbart, jern/metal, haveaffald osv.) og placeret foran boligens udhus  tidligst søndag aften eller senest mandag morgen inden kl. 07.00.

Såfremt affald mod forventning ikke bliver afhentet af vores medarbejdere, må det sættes ind i have/udhus indtil ny aftale om afhentning er truffet.  

Affald, hvor der ikke er truffet forudgående aftale om afhentning, medtages ikke.

Opmærksomheden henledes på, at der i afdelingen lægges vægt på, at områderne fremtræder i pæn og ryddelig stand, hvilket vil sige at der ikke må henstå affald i forhaver og ved indgangspartier iht. gældende Husorden … 

Vedhæftninger
Download denne fil (Sådan forebygger du tilstoppede afløb.pdf)Hjælp til dit afløb

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her
__________________

Referatlink

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1904 snp

  4'eren

Næste nummer udkommer
December 2019