Regler og nøglesystem

FREDENSBORG BOLIGSELSKAB – AFDELING NIVERØD III OG IV

REGLEMENT FOR BRUG AF NØGLESYSTEMET OG SPORTSHALLEN

(Udgave 2011)

Vi har en dyrebar ”legeplads” for børn og voksne, som det kun er meget få forundt at have lige i nærheden. Lad os derfor behandle vores sportshal med nænsomhed og omtanke.

Brug af nøglesystemet 

Ved sportshallens indgang på sydsiden af bygningen er der indrettet et separat rum, hvor der er opsat en spilletidstavle. I det nøglesæt, du kan få udleveret mod betaling af et depositum på 100 kr., findes der foruden en hængelås til tavlen også en nøgle, så du kan låse dig ind til tavlen og reservere en tid. Der udleveres samtidig halregler m.v. Lås og nøgle er nummereret. Systemet går ud på, at du sætter din lås på tavlen ud for den ledige tid 

(1 lås=1 time), som du ønsker at benytte (egne private låse vil blive klippet ned) . Vær opmærksom på at visse tider er blokeret til faste arrangementer etc. Når din spilletid er omme, skal du fjerne din lås fra tavlen, eller eventuelt placere din lås på en anden ledig spilletid.

Systemet er indført for at få bevægelighed i timefordelingen samt bedre udnyttelse for dem, som vil spille mere. Det kræver imidlertid en vis disciplin i form af, at de brugere, der ikke benytter en reserveret tid, sørger for at flytte låsen til en anden tid, nedtager den midlertidigt eller eventuelt tilbageleverer nøglesættet mod tilbagebetaling af depositum.

Nøglebrik til sportshallen 

Når du har fået et nøglesæt og hængelås, vil der blive lavet en personlig nøglebrik til hallen. Denne nøglebrik giver dig adgang til hallen, indenfor de beboertider vi har. Nøglebrikken virker ikke udenfor de tider. Når du skal ind i hallen, sættes nøglebrikken på briklæseren, og har du adgang på dette tidspunkt, vil døren åbne. Ved brug af nøglebrikken vil alle dine data blive gemt i en log.

Brug af sportshallen

 • Alle brugere, herunder foreninger, enkeltpersoner og publikum, skal selv sørge for oprydning og rengøring efter besøg i hal og omklædningsrum. Gulvene skal fejes og / eller vaskes efter behov.
 • Bruger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande og i øvrigt ved grov uagtsomhed.
 • Alt boldspil op ad væggene i hallen er strengt forbudt.
 • Hallens gulv må aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler, som smitter af på gulvet.
 • Cykler, skateboard, rulleskøjter og løbehjul må ikke benyttes i hallen.
 • Tobaksrygning er forbudt indendørs.
 • Indgangsdøre og branddøre må ikke afspærres eller holdt åbne med ting sat i klemme.
 • Flugtvejsdøre må kun bruges i tilfælde af ulykke, og må ikke blokeres.
 • Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende.
 • Flasker / glas må ikke medbringes i hallen eller omklædningsrummene.
 • Kæledyr må ikke medbringes i hallen og tilstødende lokaler.
 • Parkering skal ske i afmærkede båse på parkeringspladserne.
 • Alle brugere, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter hallens ordensreglement. Såfremt anvisningerne ikke bliver fulgt, har hallens ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger.

Når du er færdig i sportshallen 

Benyttede gymnastikredskaber skal sættes på plads efter endt brug. Det samme gælder net, støtter, bolde m.v., såfremt ingen er fremmødt til den næste time og ønsker at overtage disse ting. 

Affald må ikke efterlades i hallen eller omklædningsrummene.

Husk at låse rekvisitrummet. 

Husk at slukke alt lys og låse alle døre og vær især opmærksom på, at hallens udgangsdøre er lukket helt.  

Der vil jævnligt blive foretaget stikprøver på, om hallen bliver efterladt i en ordentlig og ryddelig stand.

Anmeld eventuel uorden, rod eller hærværk til sportsudvalgets formand straks.

Misbrug af sportshallen, dens rekvisitter samt andre overtrædelser af reglerne vil medføre, at lås, nøgler og nøglebrik bliver inddraget!

GOD FORNØJELSE!

På vegne af sportsudvalget

EJENDOMSKONTORET

Mariehøj 478
2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79
Hverdage: 07.00 - 09.00

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Bestil Service fra Ejendomskontoret

Klik her
__________________

Referatlink

BEBOERBLADET 4'EREN

4eren 1903 snp

  4'eren

Næste nummer udkommer
Oktober 2019